HANDELSBETINGELSER HOS INSPIRATIONSCHEFEN

Generelle oplysninger


Inspirationschefen
Else Alfelts Vej 74A, st. th.
2300 København S
CVR nr.: 37899291
Telefon: 28744600
E-mail: bentesax@inspirationschefen

PRISER

Hos Inspirationschefen tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.


BETALING

Inspirationschefen modtager betaling med næsten alle danske kreditkort, som f.eks VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Alle beløb er i danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og ændringer i sortiment.

RETTIGHEDER

Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos Inspirationschefen er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Inspirationschefen. Ved køb opnås én licens pr. købte produkt. Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Inspirationschefen.

PRISER & GEBYRER

Inspirationschefen henvender sig såvel til private som til erhvervslivet, og det fremgår, hvorvidt de enkelte priser er angivet i danske kroner inklusiv eller eksklusiv moms. Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads. I tilfælde af, at der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb, der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

ABONNEMENTER

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email. Der fremsendes kvittering for hvert træk, og i hver kvittering oplyses med dato, hvornår næste abonnementsperiode starter. Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Vi gemmer aldrig dit kortnummer, udløbsdato eller kontrolcifre. Du kan når som helst opsige dit abonnement, og der er ingen bindingsperiode.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på to måder:

 • Du kan skrive til bentesax@inspirationschefen.dk. Du skal blot opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se på din sidst modtagne faktura, hvornår dit næste træk er.
 • Du kan til enhver tid log ind på inspirationschefen.dk og under ”Min konto” finde dine abonnementer og afmelde dem her.

 

Klagemuligheder

Klager over et produkt eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Hvis du har bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage via EU-Kommissionens online-klageplatform. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores email-adresse: bentesax@inspirationschefen.dk

MEDLEMSBETINGELSER

MEDLEMSBETINGELSER

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den august 2020 og gælder for alle øvrige medlemmer fremadrettet.

 • §1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i Inspirationschefens netværksgruppe Lucky Finders accepterer medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også Inspirationschefens til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Inspirationschefen må sende dig mails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemskab etc.

 • §1a. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab hos Inspirationschefen skal du ved indmeldelse oplyse navn og e-mailadresse. Information om ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Inspirationschefen. Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Inspirationschefen sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab.

 • §1b. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræver Inspirationschefen et gebyr efter gældende takster.

 • §1c. Kontaktoplysninger

Inspirationschefen foretager foranstaltninger, der skal sikre, at Inspirationschefen er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse og kontonummer. Derudover opfordrer Inspirationschefen dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at logge på din profil eller sende en mail til bentesax@inspirationschefen.dk.

 • §2. Medlemskab

Du kan se beskrivelsen af Inspirationschefens til enhver tid gældende medlemskab på www.inspirationschefen.dk

 • §3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7.

 • §4. Betaling
 • § 4a. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du på dagen for oprettelse for de første 30 dages medlemskab og igen 30 dage senere – osv.

 • §4b. Moms

Betaling for medlemskab er momspligtigt. Prisen for dit medlemskab oplyses inkl. moms på den kvittering, som du modtager pr. mail.

 • §5. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, og afvises dit kort op til flere gange, udsender Lucky Finders et rykkerbrev til dig (via mail eller Messenger), hvor du bedes opdatere dine betalingsoplysninger. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Inspirationschefen ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Inspirationschefen forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

 • §6. Prisændringer

Prisændringer vil blive offentliggjort på www.inspirationschefen.dk. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §7.Prisen, du betaler for dit medlemskab, kan skifte i pris i overensstemmelse med §6. Priser vil være ført ajour på inspirationschefen.dk

 • §7. Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige medlemskabet af Lucky Finders pr. dags dato. Din adgang til facebookgruppen og vidensbanken fjernes umiddelbart efter, at din opsigelse er modtaget. Opsigelse sker via e-mail til luckyfinders@inspirationschefen.dk. Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn samt en tilkendegivelse om, at opsigelse ønskes. Din opsigelse er gældende fra den dag, Inspirationschefen modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Inspirationschefen modtager ikke opsigelser på forhånd – kun opsigelser, der ønskes dags dato. Opsigelse af abonnement kan også forgå ved at logge ind på inspirationschefen.dk og under ”min konto” opsige abonnementer fra dags dato. Gældende regler for facebookgruppen Lucky Finders fremgår, når du anmoder om adgang til gruppen. Ved overtrædelse af de af administrator angivne regler, forbeholder Inspirationschefen sig ret til at opsige dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bentesax@inspirationschefen.dk